LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Được thành lập vào năm 2003, tiền thân là một cơ sở kinh doanh nhỏ về ô tô cũ. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, cơ sở nhỏ đã mở rộng quy mô thành Công ty thu mua xe cũ